Home Over mezelf Behandelingen Aandoeningen Medische taping Voetreflexologie Tips Contact

Terugbetaling mutualiteit

De meeste mutualiteiten geven een kaartje om in te vullen bij de gespecialiseerde voetverzorger.
U hebt recht op een tussenkomst wanneer u ouder bent dan 60 of 65 jaar. Ook mensen met diabetes, slechtzienden en personen die een attest hebben van de huisarts en jonger zijn dan de opgelegde leeftijd hebben recht op tussenkomst.
Het aantal keer per jaar waarop u recht op terugbetaling heeft en het terugbetaalde bedrag per behandeling verschilt per mutualiteit.

Terugbetalingstarieven van de (belgische) mutualiteiten

CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN
www.cm.be

Voetverzorging : Geen terugbetaling !
Podologie : Personen met een diabetespas hebben recht op de terugbetaling van twee behandelingen per jaar, mits de podoloog erkend is door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of de prestaties voorgeschreven zijn door de behandelende arts of de patiënt een verhoogd risico op voetwonden heeft (risicoklasse 1, 2a, 2b of 3).

EUROMUT
www.euromut.be

Voetverzorging : De verplichte ziekteverzekering vergoedt voetverzorging niet. Daarom besloot Euromut om via zijn Aanvullende Verzekering voor een tegemoetkoming te zorgen. Deze bedraagt € 5 voor maximaal 6 sessies per jaar en geldt voor wie 65 of ouder is. Wie jonger is maar een medisch voorschrift voorlegt, komt ook in aanmerking.
Podologie : Onze ‘Aanvullende Verzekering’ biedt een extra tegemoetkoming aan diabetici van wie de diabetespas recht geeft op twee sessies podologie die worden vergoed door de verplichte verzekering. De vergoeding dekt hun persoonlijk aandeel voor die twee sessies, met een maximum van € 5.

DE LIBERALE MUTUALITEIT
www.mut400.be

Voetverzorging : De LML voorziet voor leden van 60 jaar en ouder een tussenkomst van € 6,20 per pedicurebehandeling met een maximum van 4 behandelingen per jaar.
Podologie : wordt niet vermeld.

ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS
www.oz501.be

Voetverzorging : OZ betaalt aan 50-plussers een tussenkomst tot € 3,10 per prestatie (maximaal éénmaal per maand) voor voetverzorging bij de pedicure.

SOCIALISTISCH ZIEKENFONDS
Voetverzorging : De voorzorg Antwerpen www.socmut.be

015/28.04.10
aanvullende.304@socmut.be
De voorzorg Limburg Dienst BET.A.L Capucienenstraat 10 3500 Hasselt E-mail: info@devoorzorg.be 011 / 24 98 01 Tussenkomst voor voetverzorging van 6,20 euro per behandeling, met een maximum van twee keren per jaar. Voor wie? U dient lid te zijn van De Voorzorg. Voorwaarden? De voeten moeten verzorgd worden door een gediplomeerde en door De Voorzorg erkende voetverzorg(st)er. Wie tien keer zijn voeten laat verzorgen ontvangt onder bepaalde voorwaarden een gratis voetverzorgingspakket. Wat moet ik doen? De pedicure levert automatisch een document af aan het lid. De tussenkomsten worden aan de hand van de documenten uitgekeerd aan de loketten. Voorwaarden? De voeten moeten verzorgd worden door een gediplomeerde en door De Voorzorg erkende voetverzorg(st)er. Wie tien keer zijn voeten laat verzorgen ontvangt onder bepaalde voorwaarden een gratis voetverzorgingspakket. Wat moet ik doen? De pedicure levert automatisch een document af aan het lid. De tussenkomsten worden aan de hand van de documenten uitgekeerd aan de loketten. Bond Moyson Oost-Vlaanderen Onze voeten moeten we goed verzorgen, ze brengen ons immers overal heen. Daarom geniet u een financiële tegemoetkoming van 3,15 euro wanneer u een pedicure consulteert. De tegemoetkoming bedraagt maximum 12,60 euro per jaar. Voor wie? Leden van Bond Moyson Oost-Vlaanderen met een eigen lidboekje, vanaf 60 jaar. Er is ook een tegemoetkoming voor iemand van hetzelfde lidboekje indien deze voetverzorging krijgt omwille van medische redenen. Voorwaarden? de mutualiteitsbijdrage betaald hebben ouder zijn dan 60 jaar een eigen lidboekje hebben (Uitzondering: iemand van hetzelfde lidboekje die voetverzorging krijgt omwille van medische redenen krijgt eveneens een tegemoetkoming) In volgende gevallen is de terugbetaling ook geldig voor leden jonger dan 60 jaar, mits voorlegging van een medisch attest: bedlegerigheid: door hersenaandoeningen, trauma's (fracturen), verlammingen ... diabetici slechtzienden: namelijk niet te corrigeren met bril of lenzen ernstige traumatische, reumatische of neurologische afwijkingen ter hoogte van handen en voeten ernstige aangeboren congenitale spierziekten Wat moet ik doen? Vraag uw pedicurekaart in uw Bond Moyson-kantoor. Laat uw kaart afstempelen telkens u gebruik maakt van de diensten van een pedicure. In januari van het volgende jaar bezorgt u ons de pedicurekaart en wordt de tegemoetkoming op uw rekening gestort. Meer Info? Commerciële dienst Tramstraat 69 9052 GENT Tel. 09 333 53 53 E-mail: bond.moyson.ovl@socmut.be Bond Moyson West-Vlaanderen Wie op medisch voorschrift voetverzorging nodig heeft, kan rekenen op een tegemoetkoming van € 6,00 per beurt voor maximum 2 beurten per jaar. Voor wie? Iedereen die op medisch voorschrift voetverzorging nodig heeft. Voorwaarden? lid zijn Bond Moyson en in regel zijn met de mutualiteitsbijdragebetaling medisch voorschrift nodig tegemoetkoming is geldig voor max. 2 beurten per jaar Pedicure moet erkenning hebben van Bond Moyson (klik hier voor de lijst van erkende pedicures) Wat moet ik doen? Pedicurekaart (ook beschikbaar bij de erkende pedicures en de kantoren van Bond Moyson) laten invullen door pedicure en dit kaartje indienen in een kantoor voor het bekomen van de terugbetaling. Meer Info? Dienst gezondheidszorgen: Tel. 056 23 02 21 of mail bond.moyson.wvl@socmut.be Federatie van socialistische mutualiteit Brabant www.fsmb.be Voetverzorging - podologie Een tussenkomst van 5,50 EUR voor voetverzorging en van 8,50 EUR voor een podologiebehandeling voor rechthebbende 60-plussers. Gerechtigden jonger dan 60 kunnen ook van deze tussenkomst genieten wanneer de verzorging voor medische redenen nodig is. Zii moeten hiervoor een doktersbriefje voorleggen. De verstrekker die de verzorging of behandeling verleent, moet een overeenkomst hebben met de vzw Thuiszorg Brabant of de vzw Medische Centra Cesar De Paepe. De verstrekkingen voetverzorging en podologie zitten samen in een korf. In totaal kunt u per jaar maximum zes verstrekkingen uit de korf combineren en er een tussenkomst voor krijgen. 02 506 96 11 Partena ziekenfonds (lid van onafhankelijke ziekenfondsen) www.partena-ziekenfonds.be Je voeten verzorgen... vanaf een bepaalde leeftijd wordt het wat moeilijk. En net dan is het belangrijk om je voeten regelmatig door een specialist te laten verzorgen. Bij sommige aandoeningen, zoals diabetes, is het zelfs een noodzaak. Partena Ziekenfonds voorziet een tegemoetkoming van 5 euro per pedicurebehandeling. Vlaams en neutraal ziekenfonds www.vnz.be 65-plussers: 5 euro (Max. € 25). Personen jonger dan 65 jaar kunnen enkel maar aanspraak maken op een tegemoetkoming indien er hiertoe een medische reden is.